Juridische mededeling

Juridische mededeling

  1. UITGEVER: DUNELACE SARL.

E-mail: contact@dunelace.com

Website: www.dunelace.com

  1. ACCOMMODATIE

SHOPIFY Inc. 150 Elgin Street 8th Floor K2P 1LA Ontario.

III. CP DISTRIBUTIE. stelt alles in het werk om haar gebruikers de best mogelijke browse-ervaring en volledige en relevante informatie te bieden. In het geval dat u ongepaste of ongeoorloofde inhoud opmerkt, nodigen wij u uit om dit aan ons te melden op het volgende adres: contact@dunelace.com

  1. Wij herinneren u eraan dat onze algemene verkoopvoorwaarden op elk moment tijdens uw navigatie toegankelijk zijn onderaan elke pagina van onze site, door te klikken op de link "Algemene verkoopvoorwaarden" of op de link "Juridische kennisgevingen".

Voor informatie of advies kunt u direct online contact met ons opnemen via onze contactpagina.

  1. Gebruiksvoorwaarden van de site

Intellectueel eigendom

De uitgever heeft intellectuele eigendomsrechten op alle inhoud van zijn website. Dit betekent dat gebruikers van de Site geen inhoud mogen downloaden of kopiëren en plakken die wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten, tenzij uitdrukkelijk toegestaan ​​door de wet of met voorafgaande toestemming van de Uitgever.

De inhoud van de Site is inderdaad het exclusieve eigendom van de Uitgever, onder voorbehoud van eventuele rechten van zijn partners of medecontractanten, en wordt beschermd door wetten met betrekking tot intellectueel eigendom. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie is ten strengste verboden op straffe van vervolging.

Als zodanig mogen de elementen van de site, als geheel of afzonderlijk beschouwd, niet het voorwerp uitmaken van enig gebruik, transformatie, vertaling, aanpassing, reproductie of exploitatie die niet uitdrukkelijk is toegestaan ​​door de uitgever.

Elke overtreding kan worden bestraft als namaak onder de voorwaarden van de intellectuele eigendomscode.

Hetzelfde geldt, indien van toepassing, voor de databanken die op de Site verschijnen en die als zodanig wettelijk beschermd zijn onder het sui generis recht van de databankproducenten.

Hypertekstkoppelingen

De site kan de gebruiker via hypertekstlinks naar andere websites van dezelfde uitgever of van derden leiden.

Het is aan de gebruiker om de wettelijke vermeldingen van deze sites te raadplegen en hun eventuele gebruiksvoorwaarden te respecteren.

De Uitgever kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de informatie die wordt verspreid op de sites waarmee hyperlinks zijn geïnstalleerd, noch voor enige schade van welke aard dan ook die met name voortvloeit uit hun toegang.

Als een persoon zijn gebruikers naar deze website leidt, behoudt de uitgever zich het recht voor om de verwijdering van de hypertekstlink die naar deze site verwijst te vragen als hij van mening is dat deze link niet in overeenstemming is met zijn rechten en legitieme belangen.

U kunt ons privacybeleid en onze algemene verkoopvoorwaarden raadplegen voor meer informatie.

Cambridge-video

Vidéo Cléo

filmpje Jacobus

Video Irissen

Graff-video